Dostarczamy montuejmy i serwisujemy pompy ciepła

Oferyjemy różne produkty od wysokowydajnych systemów poprzez urządzenia przeznaczone stricte do ogrzewania, aż po serie kompleksowych pomp ciepła.

Czym się zajmujemy

Pompy ciepła to bardzo wydajne, odnawialne iróżnorodne systemy grzewcze, pobierające energię głównie z powietrza. Bogaty typoszereg urządzeń dopasowanych do określonych warunków klimatycznych, liczby domowników oraz potrzeb względem zastosowania pompy ciepła.

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym , które wykorzystuje energię cieplną. która z kolei jest zawarta w ziemi, wodzie i powietrzu. Pompy ciepła to takie duże skrzynki, która zazwyczaj nie zajmują więcej miejsca niż 2 m 2. W układzie zamkniętym pompy znajdują, w którym znajdują się elementy pompy. W środku tego układu znajdziemy krążący czynnik roboczy, który podlega ciągłym przemianom. Przemiany te następuję ze stanu ciekłego na gazowy i na odwrót, co sprawia, że możliwy jest przepływ energii cieplnej z tzw. “źródla dolnego” w stronę górnego.

Pompa ciepla jest wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej. Pompy ciepła oddają również ciepło do ogrzania domów i budynków, w których są zamontowane. Każda pompa dzieli się na źródło górne i dolne.Źródło górne to inaczej instalacja grzewcza. Dolne źródło może być różne, lecz najczęściej jest to grunt. w głąb którego umieszczane są kolektory płaskie, spiralne czy też sondy. Takim źródłem jest także powietrze, woda (w tym ścieki).

W układzie zamkniętym pompy zachodzą przemiany fizyczne. W celu uruchomienia pompy należy dostarczyć do sprężarki niewielką ilość energii elektrycznej.

Pompa ciepła pracuje w obiegu zamkniętym. Każdy obieg posiada elementy, które są konieczne do omówienia, aby zrozumieć jak działa taka pompa.

Wymiennik ciepła czyli parownik – czynnik roboczy pod postacią mieszanki gazu i cieczy podlega procesowi odparowania. W ten oto sposób zostaje odebrana energia ze źródła dolnego. W późniejszym etapie zostaje zassana para z niskim ciśnieniem, która trafia do sprężarki. Czynnik zassany podnosi swoją temperaturę oraz ciśnienie. Czynnik w postaci gazowej krąży w obiegu do momentu trafienia kolejnego elementu.

Wymiennik ciepła czyli skraplacz jest następnym elementem obiegu. Już gorący i sprężony czynnik dociera do wymiennika i oddaje całą swoją energię do górnego źródła, tym samym powodując skraplanie.

Ostatnim elementem obiegu jest jest zawór rozprężny. To tutaj jest racjonowany czynnik, który trafia do parownika. Podczas tego procesu temperatura i ciśnienie czynnika znacznie się obniżają. Dzięki temu czynnik krąży nieprzerwanie po obiegu, gwarantując ciągłość pracy pompy.